Tutustu e-learningin mahdollisuuksiin!

Lataa ilmainen 48-sivuinen e-kirja nykyaikaisesta e-learningista ja siitä, miten sitä kannattaa käyttää eri kohderyhmille parantamaan oppimisen laatua. Asiantuntijamme opastavat sinut seuraaviin aiheisiin:

1. Mitä nykyaikainen e-learning on ja mitä se ei ole

 • Yleisiä harhakäsityksiä e-learningista
 • Mitä e-learning on ja mitä se ei ole
 • Mikä on aikaansaanut muutoksen?

2. E-learning: edut ja hyödyt

 • Monipuolinen sisältö
 • Pedagoginen rakenne ja tietojen esitystapa
 • Interaktiivinen oppimiskokemus
 • Mukauttaminen

3. Monipuolinen e-learning -käytännön esimerkkejä e-learningin käyttämisestä eri tarkoituksiin:

 • Tapaus 1 – HR-haaste: Sisäisen osaamisen kehittäminen
 • Tapaus 2 – Johdon haaste: Koko organisaation kattava oppiminen
 • Tapaus 3 – Myynnin haaste: Yhtenäisen tuotetiedon vieminen kaikkiin tiimeihin, maihin ja kielialueille
 • Tapaus 4 – Markkinointihaaste: Tiedon vieminen ulkoisille kohderyhmille (avoin ja konvertoiva sisältö)

4. Yhteenveto – Nykyaikainen e-learning on…

5. Tarkistuslista – Mitä kannattaa ottaa huomioon e-learningia tilattaessa?

Lataa e-kirja nyt!