Mitkä ovat nousevia trendejä perehdytyksessä?

Järjestimme Esimies & Henkilöstö -messuilla ja LinkedInissä kyselyn siitä, miten yritykset perehdyttävät työntekijöitään ja mitkä ovat tärkeimpiä trendejä tulevaisuuden perehdytyksissä.
Saimme vastauksia yhteensä yli sadasta pääkaupunkiseudulla toimivasta organisaatiosta ja koostimme niistä kattavan 56-sivuisen raportin!

Yksityiskohtaiset kysymykset ja niiden tulokset on jaoteltu raportissa kolmen eri vastaajaryhmän (HR:n, esimiesten ja työntekijöiden) näkökulman perusteella. Lataa raportti omaksesi nyt!

Tässä hieman esimakua havainnoistamme:

  • Esimiehen lisäksi yhteisö- ja vertaisopastuksella on suuri merkitys perehdytyksen onnistumisessa.
  • Perehdytyksen tuloksia ja onnistumista ei seurata pääsääntöisesti mitenkään.
  • Perinteistä dokumentaatiota ja perinteisesti toteutettua itseopiskelua pidetään perehdytyksen heikoimpana osana.
  • Perehdytysohjelmat kehittyvät entistä monipuolisemmiksi, mutta niiden kehityksen esteenä ovat aika ja resurssit.
  • Perehdytykseen investoidut summat ovat joko huomattavan pieniä tai ne eivät ole läpinäkyviä perehdytyksiä järjestäville tai niitä toteuttaville henkilöille.

Lataa maksuton raportti!