1 Soveltamisala

AAC:n palvelujen yleisiä toimitusehtoja sovelletaan kaikkiin AAC:n asiakkailleen (jäljempänä ”Asiakas” tai ”Asiakkaat”) toimittamiin palveluihin, jollei osapuolten välillä ole muuta kirjallisesti sovittu. Verkkovalmennuksen varaussovelluksen toimitusehtoja sovelletaan AAC:n verkkosivustossa julkaistun Sparrauskalenterin varaussovelluksen käyttöön ja sen kautta annettuihin tietoihin.

 

2 Määritelmiä

 

2.1 ”Osapuolet”         

Osapuolilla viitataan asiakkaaseen ja AAC Globaliin yhteisesti.

2.2 ”Palvelun tulos”

Palvelun tuloksella viitataan koulutukseen, jonka AAC toteuttaa.

2.3 ”Verkkovalmennuksen varaussovellus”

Verkkovalmennuksen varaussovellus on sähköinen palvelu ja sovellus, jonka AAC omistaa ja jonka kautta on mahdollista esimerkiksi varata 45 minuutin verkkotapaaminen AAC:n välittämän kouluttajan kanssa kieli- ja viestintäkoulutuksen toteuttamista varten.

2.4 ”Varauspyyntö”

Varauspyyntö on tiedonanto tai tieto, jonka Asiakas lähettää AAC:lle verkkovalmennuksen varaussovelluksen tai portaalin kautta ja joka sisältää koulutustoimeksiantoon liittyviä tietoja.

2.5  ”Toimeksianto”

Toimeksiannolla tarkoitetaan palvelua, joka toimitetaan asiakkaalle varausvahvistuksen mukaisesti.

2.6 ”Varauksen rekisteröinti”

Varauksen rekisteröinnillä viitataan ilmoitukseen tai tiedonantoon, jonka AAC lähettää Asiakkaalle ja jossa AAC vahvistaa Varauspyynnön sisällön ja Toimeksiantoon liittyvän toimitusaikataulun. Varauksen rekisteröinnin vahvistus vahvistaa tilauksen sisällön Asiakkaalle.

2.7 ”Palvelun hinta”

Palvelun hinta on palvelusta maksettava hinta, joka on ilmoitettu Verkkovalmennuksen varaussovelluksessa.

2.8 ”Julkinen varaus”

Julkinen varaus tarkoittaa Varauspyyntöä, joka on tehty Verkkovalmennuksen varaussovelluksessa.

2.9 ”Pakettivaraus”

Pakettivaraus on Varauspyyntö, joka koskee Verkkovalmennuksen varaussovellukseen ostettua valmennuspakettia.

2.10 ”Koulutuspalvelu”

Koulutuspalvelu viittaa koulutukseen, jonka AAC:n välittämä kouluttaja tuottaa Asiakkaalle.

 

3 Palvelujen toimittaminen

3.1 Palvelujen toimittamisen edellytykset

Asiakas toimittaa AAC:lle palvelun toimittamiseen vaadittavat tiedot. Tiedot sisältävät mm. Asiakkaan nimen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron, työnantajan ja divisioonan tai sen yksikön, kuvauksen pyydetystä koulutuksesta, tiedot varatun koulutuksen kellonajasta ja päivämäärästä, ja esimiehen tai muun rekisteröitymisen hyväksyjän yhteystiedot. Asiakkaan toimittamia yhteystietoja käsitellään tietoturvallisesti ja luottamuksellisesti, ja niitä käytetään vain palvelun toimittamiseen. Tiedot poistetaan AAC:n tietokannoista kahden vuoden kuluttua tietojen vastaanottamisesta. Asiakkaan on ilmoitettava AAC:lle, jos annettuihin tietoihin tulee muutoksia, jotka vaikuttavat palvelun toimittamiseen. Asiakas vastaa toimitettujen tietojen oikeellisuuden, ajantasaisuuden ja riittävyyden varmistamisesta.

3.2 Julkinen varausjärjestelmä

Julkisella varausjärjestelmällä tarkoitetaan Verkkovalmennuksen varaussovellusta, joka on julkisessa käytössä AAC:n verkkosivustossa. Julkisessa varausjärjestelmässä tehdystä Varauspyynnöstä seuraa hinta, joka on maksettava, jotta AAC muuntaa Varauspyynnön Varauksen rekisteröinniksi.

3.3 Pakettivarausjärjestelmä

Pakettivarausjärjestelmällä tarkoitetaan pääsyä käyttämään Verkkovalmennuksen varaussovellusta siten, että varaajan ei tarvitse maksaa Palvelun hintaa, jotta Varauspyyntö muunnetaan varausvahvistukseksi. Tämän tyyppinen pääsy kattaa sovitun määrän varauksia tietyn voimassaolojakson aikana. Pakettivarausjärjestelmän käyttösopimus sisältää mm. Asiakkaalle tarjottavan kokonaisvarausmäärän, pakettivarausjärjestelmän maksuehdot, voimassaoloajan, järjestelmän URL-osoitteen ja peruutuskäytännöt.

3.4 Palvelujen tilaaminen ja toteuttaminen

Asiakas tilaa palvelun lähettämällä AAC:lle sitä koskevan Varauspyynnön. Palvelun Varauspyyntö voidaan lähettää Verkkovalmennuksen varaussovelluksella tai muulla käytettävissä olevalla sähköisellä välineellä. AAC lähettää Asiakkaalle Varauspyyntöön perustuvan varausvahvistuksen palvelujen toimittamisesta. Varausvahvistus sisältää vähintään palvelun sisällön tiedot sekä toimitusaikataulun. Tilausvahvistus muuntaa Varauspyynnön Varauksen rekisteröinniksi.

3.5 Verkkokokoustyökalu

Koulutuspalvelu toteutetaan kolmannen osapuolen toimittamalla Zoom-työkalulla, joka on lisensoitu Zoom Video Communicationsilta.
 
Zoomin henkilötietokäytännöstä voit lukea täältä: https://zoom.us/privacy
 
Tarkempaa tietoa Zoomin tietoturvasta löydät täältä: https://zoom.us/docs/doc/Zoom-Security-White-Paper.pdf
 

3.6 Kustannukset, maksut ja maksuehdot

Jollei Osapuolten välillä ole muuta kirjallisesti sovittu, Asiakas on velvollinen maksamaan AAC:lle palvelusta sen kustannuksen, maksun tai hinnan, joka on ilmoitettu Verkkovalmennuksen varaussovelluksessa.

Kun käytössä on Julkinen varaus, Palvelun hinta on maksettava välittömästi, minkä jälkeen AAC muuntaa Varauspyynnön Varauksen rekisteröinniksi. Maksutavat ja -ehdot toimittaa ulkoinen maksunvälittäjä Checkout. Palvelun hinta on ilmoitettu euroina, ja se voidaan maksaa luottokortilla tai verkkopankissa. Seuraavassa on annettu tärkeimmät Varauspyynnön maksamiseen liittyvät ehdot. Maksulaitoksen täydet maksuehdot on kerrottu osoitteessa https://checkout.fi/verkkokauppiaalle/maksuehdot/.

Checkout on sinulle turvallinen maksutapa. Meillä on Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitostoimilupa. Palvelu on Checkout Finland Oy:n (y-tunnus 2196606-6) ylläpitämä ja Checkout Finland Oy on osa OP Ryhmää.

Checkout-maksunvälityspalvelu välittää maksusi kauppiaalle (AAC). Mikäli tiliotteellasi tai luottokorttilaskullasi näkyy Checkout Finland Oy, olemme välittäneet maksusi.

Tiliotteellasi maksunsaajana näkyy Checkout Finland Oy, me välitämme maksusi verkkokauppiaalle. Verkkovalmennuksen varaussovelluksesta sinut ohjataan suoraan omaan pankkiisi suorittamaan maksu turvallisesti.

Checkout näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää asiakkaan maksaman maksukorttimaksun suoraan kauppiaalle. Korttimaksaminen tapahtuu turvallisesti suojatulla maksulomakkeella eikä maksukortin tietoja tallenneta verkkokaupan järjestelmiin.

Pakettivarausten tapauksessa maksuehto on neljätoista (14) päivää palvelun laskun päiväyksestä lukien. Tavallisesti palvelu laskutetaan Asiakkaalta heti sopimuksen solmimisen jälkeen. Jokaiseen laskuun, jonka AAC lähettää Asiakkaalle, lisätään laskutuslisä. Jos Asiakkaan maksu viivästyy, AAC:llä on oikeus veloittaa Asiakkaalta viivästyneen maksun ja/tai perintä- ja käsittelykulujen lisäksi korkoa voimassa olevan korkolain mukaisesti laskun eräpäivästä lukien. AAC:llä on oikeus keskeyttää sopimuksen toteutus, jos Asiakas ei maksa laskua ajallaan.

Jollei muuta ole sovittu, Asiakkaalle tarjouksessa ilmoitetut maksut eivät sisällä arvonlisäveroa eivätkä mitään muuta veroa tai julkista maksua. Nämä lisätään maksettaviin summiin voimassa olevien veroasteiden mukaisesti.

Kaikki laskuja koskevat huomautukset tulee toimittaa AAC:lle neljäntoista (14) päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Tämän jälkeen saapuneita huomautuksia ei käsitellä. Mahdolliset laskutusmuutokset huomioidaan seuraavassa laskussa tai, jollei se ole mahdollista, AAC lähettää Asiakkaalle uuden laskun.

Päivärahat ja muut vastaavat kulut laskutetaan Asiakkaalta erikseen voimassa olevan virallisen ohjeistuksen mukaisesti.

3.7 Toimitusaika

Asiakas hyväksyy palvelun toimitusajan lähettämällä AAC:lle Varauspyynnön. AAC:llä on velvollisuus toimittaa palvelu Asiakkaalle varausvahvistuksessa kirjallisesti vahvistettuna toimitusaikana. AAC ei vastaa Asiakkaalle palvelun aloittamisen tai loppuun suorittamisen estymisestä silloin, kun estyminen johtuu AAC:stä riippumattomista syistä.

3.8 Toimituksen hyväksyminen ja palvelussa havaitut viat

Asiakkaan on kaikin tavoin pyrittävä edistämään AAC:n mahdollisuuksia toimittaa palvelu sovitulla tavalla.

Palvelun toimitus katsotaan hyväksytyksi, jos Asiakas ei kirjaa valitusta palvelun toimittamiseen liittyneistä vioista kymmenen (10) päivän kuluessa palvelun toimittamisesta. Jos asiakas ei toimita valitusta yllä mainitun ajan kuluessa, Asiakas menettää oikeuden vedota vikaan seuraavassa määritetyllä tavalla.

Jollei muuta ole sovittu, palvelu on viallinen jos se poikkeaa merkittävästi siitä, mitä palvelun ominaisuuksista on sovittu kirjallisesti AAC:n ja Asiakkaan välillä (jäljempänä ”Vika”). Asiakkaan tulee toimittaa AAC:lle Vian kirjallinen kuvaus.

AAC:llä on oikeus korjata Vika tai, jos Vian korjaaminen ei ole mahdollista, AAC:llä on oikeus suorittaa palvelu uudelleen Asiakkaan kanssa sovitulla tavalla. Palvelun Vian korjaamista ei sovelleta Vikoihin, jotka ovat aiheutuneet Asiakkaan laiminlyönnistä, huolimattomuudesta, Varauspyynnön vioista tai puutteista tai palvelun käytöstä annettujen ohjeiden vastaisista toimista.

AAC:n korvausvastuu koostuu yksinomaan AAC:n velvollisuudesta korjata tässä tarkoitettu Vika.

3.9 Palvelun tuottaminen

AAC toimittaa palvelun valitsemiaan menetelmiä ja prosesseja käyttäen ja noudattaa kaikissa palveluun liittyvissä toimissaan hyviä käytäntöjä ja voimassa olevia lakeja. AAC:llä on kuitenkin oikeus muuttaa palvelun tuottamisen menetelmiä tarvittaessa sillä edellytyksellä, että palvelun sisältö ei merkittävästi muutu. AAC pyrkii ilmoittamaan tällaisista muutoksista Asiakkaalle niin pian kuin mahdollista. AAC:llä on oikeus käyttää alihankkijoita palvelun tuottamiseen ja toimittamiseen asiakkaalle. AAC vastaa alihankkijoiden työstä kuin omastaan. AAC pyrkii kaikin tavoin tuottamaan palvelun Asiakkaan Varauspyynnössä määrittämän tarkoituksen mukaisesti ja varmistamaan näin, että tuotettu palvelu on laadultaan virheetön. 

3.10 Viivästykset

Jos AAC huomaa palvelun toimittamisen aikana, että palvelua ei voida toteuttaa kokonaan sovitun toimitusajan puitteissa, AAC ilmoittaa tästä Asiakkaalle välittömästi ja antaa arvion uudesta toimitusajasta.

3.11 Peruutuskäytännöt

Asiakkaalle lähetetty Varauksen rekisteröinti on sitova. Varauksen rekisteröinti voidaan peruuttaa varausvahvistuksessa olevan peruutuslinkin kautta.

Jos Asiakas peruuttaa julkisesti tarjottavan palvelun varauksen rekisteröinnin yli 48 tuntia ennen sovittua palvelun toimitusaikaa, AAC palauttaa Palvelun hinnan. Palautuksen suorittaa AAC:n ulkoinen maksunvälittäjä Checkout <https://checkout.fi/verkkokauppiaalle/maksuehdot/>. Jos Asiakas peruuttaa julkisesti tarjottavan palvelun varauksen rekisteröinnin alle 48 tuntia ennen palvelun toimitusaikaa, rekisteröinti peruutetaan ja Asiakas menettää Palvelun hinnan. 48 tunnin peruutusaika lasketaan kaikissa tapauksissa vain työpäivistä, eikä se sisällä viikonloppuja.

Jos Asiakas peruuttaa Pakettivarauksen yli 24 tuntia ennen sovittua palvelun toimitusaikaa, AAC peruuttaa Varauksen rekisteröinnin, jollei muuta ole sopimuksessa sovittu. Jos Asiakas peruuttaa Pakettivarauksen alle 24 tuntia ennen palvelun toimitusaikaa, rekisteröinti peruutetaan, mutta paketissa käytettävissä olevien palveluyksiköiden määrä ei muutu. Laskun summaa ei myöskään muuteta. 24 tunnin peruutusaika lasketaan kaikissa tapauksissa vain työpäivistä, eikä se sisällä viikonloppuja.

Kun palvelun toimitus on jo käynnissä, tai siitä on jo aiheutunut kustannuksia AAC:lle, Asiakas on velvollinen korvaamaan aiheutuneet kustannukset tai maksamaan sen osan työstä, joka on suoritettu ennen kuin Varauksen rekisteröinti on peruutettu.

 

4 Käyttöoikeus ja vastuu palvelusta

4.1 Oikeus palvelun sisältöön

Asiakkaalle myönnetään oikeus käyttää palvelun perusteella tuotettua Palvelun tulosta sen jälkeen, kun Asiakas on maksanut palvelusta veloitettavan hinnan kokonaan AAC:lle. Jos Palvelun tulos sisältää AAC:n materiaaleja, Asiakkaalla on oikeus käyttää Palvelun tulosta AAC:n suorittaman palvelun toimituksen yhteydessä, ja oikeus säilyy voimassa AAC:n ja Asiakkaan välisen sopimuksen voimassaolojakson ajan tai yksittäisen Toimeksiannon voimassaoloajan, jollei Osapuolten välillä ole muuta kirjallisesti sovittu.

Viitemateriaaleja käytettäessä AAC noudattaa näihin ehtoihin sisältyviä luottamuksellisuusehtoja.

Asiakas ei saa omistusoikeutta tai tekijänoikeutta sellaisiin tietokoneohjelmiin ja palvelun toteutuksessa käytettyihin tuotteisiin, jotka on lisensoitu kolmannelta osapuolelta tai joihin asiakas on saanut käyttöoikeuden AAC:n alihankkijalta erillisen lisenssisopimuksen tai muun järjestelyn perusteella.

AAC tai sen yhteistyökumppanit pidättävät itsellään omistusoikeuden ja tekijänoikeuden Verkkovalmennuksen varaussovellukseen ja muihin ohjelmistosovelluksiin, joihin on viitattu palvelun palvelukuvauksessa. Asiakas saa oikeuden käyttää Verkkovalmennuksen varaussovellusta ja sen sisältämiä ohjelmistosovelluksia palvelun toimittamisen ajan. Asiakas ei saa oikeutta siirtää, kopioida tai muokata palvelun toteutuksessa käytettäviä ohjelmistosovelluksia, AAC:n materiaaleja, salasanoja tai muuta vastaavaa aineistoa ilman AAC:n kirjallista suostumusta.

4.2  Vastuu palvelun sisällöstä ja käytöstä

AAC vastaa siitä, että materiaalit, jotka se tuottaa palvelua varten, ovat lakien ja hyvien käytäntöjen mukaisia. AAC on velvollinen korvaamaan Asiakkaalle menetykset, jotka Asiakas on kärsinyt AAC:n materiaaleihin liittyvän kolmannen osapuolen tekijänoikeuden tai patenttioikeuden, liikesalaisuuden, tavaramerkkioikeuden tai palvelumerkkioikeuden rikkomisen vuoksi, kun kyseinen oikeus on ollut voimassa tämän Sopimuksen allekirjoittamisen aikana (jäljempänä ”Immateriaalioikeudet”). Yllä kuvattu AAC:n velvollisuus maksaa korvauksia on voimassa vain, jos Asiakas (a) ilmoittaa välittömästi AAC:lle kolmannen osapuolen vaateesta, (b) antaa AAC:lle tilaisuuden vastata kiistan ratkaisun liittyviin toimenpiteisiin ja ohjata niitä, (c) avustaa AAC:tä kiistan ratkaisuun liittyvissä toimenpiteissä ja (d) lopettaa AAC:n materiaalien käytön AAC:n pyynnöstä.

Yllä kuvattu korvausvelvollisuus ei ole voimassa, jos oikeuden loukkauksen on aiheuttanut jokin seuraavista: (a) Asiakas on käyttänyt AAC:n materiaalia tai Palvelun tulosta ohjeiden vastaisesti tai eri asiayhteydessä kuin se, jota varten ne on Asiakkaalle tuotettu, tai (b) Asiakas on tehnyt AAC:n materiaaliin tai Palvelun tulokseen muutoksia, joita AAC ei ole hyväksynyt kirjallisesti etukäteen, tai (c) Asiakas on siirtänyt AAC:n materiaalia Palvelun tuloksesta erillään kolmannen osapuolen käyttöön, tai (d) Asiakas on toimittanut kyseisen lähde- tai viitemateriaalin tai muun vastaavan tiedon, materiaalin tai määritelmän AAC:lle.

Jos on olemassa pätevät perusteet, jotka antavat riittävällä todennäköisyydellä olettaa, että AAC:n materiaalia tai sen osaa voidaan pitää kolmannen osapuolen Immateriaalioikeuksien vastaisena, AAC voi kohtuullisen ajan kuluessa ja omasta harkinnastaan joko (a) korvata omalla kustannuksellaan AAC:n materiaalin tai sen osan muulla materiaalilla, joka ei ole kolmannen osapuolen Immateriaalioikeuksien vastainen, tai (b) muokata AAC:n materiaalia siten, että se ei enää ole kolmannen osapuolen Immateriaalioikeuksien vastainen. Jos AAC ei pysty suorittamaan kohdissa (a) tai (b) kuvattua toimenpidettä, Asiakkaan tulee palauttaa AAC:lle AAC:n materiaali, joka on kolmannen osapuolen Immateriaalioikeuksien vastainen. AAC:n näistä rikkomuksista aiheutuva velvollisuus maksaa Asiakkaalle korvauksia rajoittuu Asiakkaan AAC:lle maksamaan sen palvelun hintaan, johon AAC:n materiaalia on käytetty.

Sopimuksen kohdassa 4.2 luetellut ehdot määrittävät AAC:n korvausvelvollisuuden kokonaisuudessaan ja määräävät Asiakkaan yksinomaiset ja ainoat perusteet vaatia korvausta AAC:ltä kolmannen osapuolen Immateriaalioikeuksia koskevissa loukkauksissa tai väitetyissä loukkauksissa.    

4.3 Asiakkaan korvausvastuu liittyen Asiakkaan toimittamiin materiaaleihin

Asiakas vastaa AAC:lle sen varmistamisesta, että mikään sen AAC:lle palvelujen tuottamista varten toimittamista materiaaleista ei loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia. Jos Asiakas antaa materiaalejaan (esimerkiksi ohjelmisto- tai asiakirjamateriaalia) AAC:lle palvelujen tuottamista varten, Asiakas sitoutuu suojaamaan AAC:tä kolmannen osapuolen vaateilta ja AAC:lle aiheutuvilta tai kolmannen osapuolen vaateista seuraavilta menetyksiltä, kun kyseiset korvausvastuut ja menetykset ovat seurausta kolmannen osapuolen Immateriaalioikeuksien loukkauksesta.

 

5 Asiakkaan pyytämät muutokset liittyen yksittäisiin Toimeksiantoihin

Asiakkaalle yksittäisen Julkisen varauksen perusteella tuotettavan palvelun sisältö, aikataulu ja hinta perustuvat sovitun rekisteröinnin sisältöön. Jos tiedoissa, materiaaleissa tai muissa olosuhteissa, joihin rekisteröinti pohjautuu, tapahtuu muutoksia, jotka eivät ole lähtöisin AAC:stä tai sisälly sen vastuualueeseen (esimerkiksi Asiakkaan virheet ja viivästykset, Asiakkaan tekemät aikataulumuutokset sekä kolmansien osapuolten aiheuttamat muutokset tai viivästykset), niitä pidetään rekisteröintiin tehtyinä muutoksina, jotka oikeuttavat tekemään vastaavat muutokset rekisteröinnin sisältöön, aikatauluun ja hintaan.

 

6 Asiakkaan pyytämät muutokset liittyen palveluun

Asiakkaan palveluun ehdottamista muutoksista neuvotellaan Osapuolten välillä. Jos ehdotettu muutos AAC:n mielestä vaikuttaa Asiakkaalta veloitettavaan palvelun hintaan tai sen aikatauluun tai sisältöön, AAC on velvollinen ilmoittamaan tästä Asiakkaalle ja neuvottelemaan lisämaksusta, aikataulumuutoksesta tai muusta Toimeksiantoon tehtävästä muutoksesta.

 

7 Luottamukselliset tiedot    

”Luottamuksellisilla tiedoilla” tarkoitetaan kaikkea tietoa ja materiaalia, jonka Asiakas ja AAC luovuttavat toisilleen palvelun toimittamisen kuluessa ja palveluun liittyen, ja (a) joka on merkitty luottamukselliseksi tai toisen Osapuolen omistamaksi tai (b) jota on käsiteltävä luottamuksellisena ominaisuuksiensa ja luonteensa perusteella.

Luottamuksellisiin tietoihin ei kuitenkaan sisälly sellaisia työn tuloksia tai palvelun toteutuksen yhteydessä kehitettyjä tietoja, jotka (i) ovat jo olleet toisen Osapuolen tiedossa silloin, kun ne on paljastettu; (ii) ovat tai tulevat olemaan julkisesti saatavina ilman toisen Osapuolen oikeudetonta tai huolimatonta toimintaa; (iii) on kehitetty itsenäisesti hyödyntämättä toisen Osapuolen Luottamuksellisia tietoja; tai (iv) on saatu kolmannelta osapuolelta, jota luottamuksellisuus ei sido ja joka ei siksi toimi kyseisen velvollisuuden vastaisesti.

Kumpikaan Osapuoli ei saa paljastaa toisen Osapuolen Luottamuksellisia tietoja kolmansille osapuolille ilman toisen Osapuolen etukäteen annettua kirjallista suostumusta. Poikkeuksena tästä ovat työntekijät, edustajat ja alihankkijat, jotka tarvitsevat Luottamuksellista tietoa sopimuksen toteuttamiseen tai palvelun tuottamiseen.

Molemmat Osapuolet sitoutuvat suojaamaan toisen Osapuolen Luottamuksellisia tietoja ja säilyttämään ne turvallisesti. Jollei muuta ole sovittu, Osapuolet palauttavat toiselle Osapuolelle kaikki kyseisen Osapuolen Luottamukselliset tiedot, kun AAC:n ja Asiakkaan välinen sopimus umpeutuu. Jos palauttaminen ei ole mahdollista, kaikki toiselle Osapuolelle kuuluvat Luottamukselliset tiedot on tuhottava. Luottamuksellisuuteen liittyvät rajoitukset ja velvoitteet päättyvät kahden (2) vuoden kuluttua sopimuksen umpeutumisesta. AAC:llä on kuitenkin oikeus säilyttää Asiakkaan Luottamuksellisia tietoja varmuuskopionauhoillaan. Jos Asiakas vaatii varmuuskopionauhoilla olevien Luottamuksellisten tietojen tuhoamista, Asiakkaan on maksettava AAC:lle tietojen tuhoamisesta koituneet kustannukset.

 

8 Henkilötiedot

Asiakas hyväksyy sen, että AAC voi saada palvelun toteuttamista varten Asiakkaalta työntekijöiden, johtajien, asiakkaiden tai Asiakkaan liiketoimiin liittyvien kolmansien osapuolten henkilötietoja (jäljempänä yhteisesti ”Asiakkaan henkilötiedot”), ja että AAC:n voi olla tarpeen käsitellä näitä Asiakkaan henkilötietoja ja/tai siirtää niitä saman konsernin yhtiöiden sisällä Suomen rajojen ulkopuolelle, mutta ei EU:n tai EEC:n ulkopuolelle.

Asiakas on hankkinut kaikki AAC:n tarvitsemat suostumukset Asiakkaan henkilötietojen käsittelyyn ja sallii AAC:n käsitellä Asiakkaan henkilötietoja yksityisyyden ja henkilötietojen suojaamista koskevien lakien mukaisesti siinä määrin, kuin palvelujen tuottamista varten on tarpeen. Asiakas huolehtii edelleen Asiakkaan henkilötietojen rekisterin hallinnasta.

Asiakas hyväksyy sen, että AAC:llä ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yrityksillä on oikeus käsitellä niitä Asiakkaan työntekijöiden henkilötietoja, joiden käsittelyä AAC pitää palvelun tuottamisen kannalta tarpeellisena.

 

9 Force Majeure

Asiakas ja AAC eivät ole vastuussa toiselle Osapuolelle viivästyksistä, jotka aiheutuvat olosuhteista, joita he eivät voi kohtuullisin toimenpitein hallita. Tällaisia olosuhteita ovat muiden muassa seuraavat: tulipalo tai muu onnettomuus, lakko tai muu työtaistelutoimenpide, katkokset tietoliikenneyhteyksissä tai sähkönsaannissa, sota tai muu väkivallanteko, onnettomuus tai mikä tahansa julkisen tahon tai viranomaisen antama laki, asetus, säädös tai päätös (jäljempänä yhteisesti ”Vapautumisperusteet”). Myös AAC:n alihankkijoiden kohtaamia Force Majeure -olosuhteita pidetään AAC:tä koskevina Vapautumisperusteina. Kummankin Osapuolen on ilmoitettava toiselle Osapuolelle välittömästi Force Majeure -olosuhteiden alkamisesta ja päättymisestä. Jos Force Majeure -olosuhteet vallitsevat kauemmin kuin kaksi (2) kuukautta, toisella Osapuolella on oikeus peruuttaa palvelun toimittamista koskeva Toimeksianto.

 

10 Vastuun rajoitukset

Kumpikaan Osapuoli ei vastaa toiselle Osapuolelle seuraamuksellisista tai epäsuorista vahingoista, kuluista tai menetyksistä (mukaan lukien menetetty tuotto ja korvaavat ostot). AAC:n korvausvelvollisuus vahingoista rajoittuu kaikissa tapauksissa summaan, jonka Asiakas on maksanut AAC:lle Toimeksiannosta, josta AAC:n syyksi luettavat vahingot ovat aiheutuneet.

AAC ei ole velvollinen maksamaan Asiakkaalle korvausta vahingoista, jotka voidaan lukea Asiakkaan tai kolmannen osapuolen syyksi. AAC ei ole velvollinen korvaamaan vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet syistä, joita AAC ei voi hallita (esimerkiksi tietoliikenneongelmista, luonnonilmiöistä tai muista vastaavista syistä). AAC ei myöskään ole velvollinen korvaamaan mitään Asiakkaan mahdollisesti kolmannelle osapuolelle maksamaa korvausta, palautusta tai muuta kompensaatiota.

Osapuolen on vaadittava korvausta yhden (1) kuukauden kuluessa siitä päivämäärästä, jolloin kyseinen Osapuoli on havainnut tai sen olisi pitänyt havaita korvaukseen oikeuttava laiminlyönti, toimenpide tai puute.

Tämä sopimuskohta määrää tyhjentävästi Osapuolten korvausvelvollisuuden koko määrän ja laajuuden.

 

11 Palvelutoimeksiantojen siirtäminen   

Osapuolet eivät saa siirtää kehyssopimusta tai Toimeksiantoa kolmannelle osapuolelle ilman toisen Osapuolen kirjallista lupaa. Tämä ei estä AAC:tä käyttämästä alihankkijaa sopimuskohdan 3.5 mukaisesti. AAC:llä on kuitenkin oikeus siirtää Toimeksianto kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siitä Asiakkaalle siinä tapauksessa, että AAC:n liiketoiminta tai palvelun kannalta relevantti osa liiketoimintaa siirtyy kolmannelle osapuolelle. AAC:llä on myös oikeus siirtää palvelun perusteella kertyneet saatavansa kolmannelle osapuolelle, jonka jälkeen maksut on maksettava yksinomaan kyseiselle osapuolelle, jolle siirto on tehty.

 

12 Toimitusehtojen voimassaolo ja muutokset

AAC:llä on oikeus muokata toimitusehtoja. Muokatut ehdot alkavat sitoa Asiakasta yhden (1) kuukauden kuluessa siitä päivämäärästä, jolloin Asiakkaalle on lähetetty kirjallinen ilmoitus uusista ehdoista. Jos Asiakas ei hyväksy uusia ehtoja, Asiakkaan on ilmoitettava tästä AAC:lle kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun AAC on lähettänyt ilmoituksen. Tällöin Asiakkaalla on oikeus purkaa AAC:n ja Asiakkaan välinen sopimus. Jos sopimusta ei pureta, uudet ehdot astuvat voimaan kahden (2) kuukauden kuluttua siitä, kun Asiakas on ilmoittanut, ettei hyväksy ehtoja.

 

13 Ensisijaisuusjärjestys

Jos Osapuolten allekirjoittaman sopimuksen ja sen liitteiden välillä vallitsee epäyhtenäisyys, sopimus on ensisijainen liitteisiin nähden. Myös liitteille on määritetty keskinäinen ensisijaisuusjärjestys.

 

14 Voimassaolo

Toimeksianto, joka ei perustu Osapuolten väliseen sopimukseen, katsotaan kokonaan toimitetuksi, kun palvelu on toimitettu Asiakkaalle. Kun palvelun toimitus on valmis, Asiakkaan on maksettava AAC:lle kaikki palvelun toimitukseen perustuvat maksut ja kulut.

Jos palvelu on toimitettu tai toteutettu vain osittain eikä maksu ole erääntynyt siihen mennessä, kun Toimeksiannon kattava sopimus umpeutuu, Asiakkaan on maksettava AAC:lle osuus, joka vastaa AAC:n toimittamaa palvelun osaa.

 

15 Erimielisyyksien ratkaiseminen ja sovellettava laki         

Osapuolten väliset palvelun toimittamista koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Osapuolten välisillä neuvotteluilla. Jos Osapuolet eivät onnistu saavuttamaan yksimielisyyttä neuvotteluissa, kiista ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä, johon Keskuskauppakamari nimittää yhden välimiehen. Välimiesmenettely toteutetaan Keskuskauppakamarin Välimieslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Oikeuspaikkana on Helsinki, ja sopimukseen ja palvelujen toimittamiseen sovelletaan Suomen lakeja. Sopimukseen tai palvelujen toimittamiseen ei sovelleta Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista.